Nowelizacja Ustawy 2022 Ułatwiająca Uprawę Konopi

Ustawa Konopna 2022, Czyli Nowelizacja Ustawy Ułatwiająca Uprawę Konopi i Maku

Nie ulega wątpliwości, że na kształt rynku konopi w 2022 roku istotny wpływ będzie miała znacząca liberalizacja prawa konopnego w Polsce, którą wdroży ustawa posła Kukiz’15 – Jarosława Sachajka. Regulacja – popierana również przez partię rządzącą – ma przede wszystkim na celu zmiany dotyczące zwiększenia dopuszczalnych poziomów substancji psychoaktywnej tetrahydrokannabinolu w materiałach roślinnych.

ustawa konopna 2022, ułatwiająca uprawę konopi

Poziom THC powinien zostać zwiększony do 0,2%. do 0,3%, co znacznie ułatwi hodowcom konopie wzrost, zwiększając skalę ich działalności. W porównaniu z innymi krajami europejskimi – na czele z Maltą, która niedawno całkowicie zalegalizowała uprawę i posiadanie konopi na własny użytek – wydaje się to niewiele. Zmiany należy jednak postrzegać jako krok we właściwym kierunku i początek większych i śmielszych decyzji.

Kiedy Ustawa Konopna Wejdzie w Życie?

Od 7 maja 2022. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o zapobieganiu narkomanii. Zmiany w przepisach pozwalają na uprawę konopi bezwłóknistej, prowadzoną w instytucjach badawczych, na surowce wykorzystywane do produkcji leków. Ustawa przenosi również obowiązek nadzorowania uprawy maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa została uchwalona przez Senat 24 marca 2022. Senatorowie przedstawili zmiany, w tym 30-dniowe przedłużenie wchodzenia ustawy w życie i przepis techniczny, który wyjaśnia kwestię niekaralności osób, które są zatrudnione przy uprawie konopi.

Inne Pozytywne Zmiany Dotyczące Branży CBD w Polsce

Kolejnym niezwykle pozytywnym sygnałem dla całej polskiej branży CBD jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2021 r. w sprawie klasyfikacji produktu zawierającego konopie jako żywność. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował opinię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym stwierdza się, że żywność zawierająca konopie podlega dodatkowym procedurom dotyczącym wprowadzania nowej żywności na rynek Unii Europejskiej. Zakwestionowanie tego wyroku przez NSA to bardzo dobra wiadomość dla całej branży. Obecna sytuacja, zważywszy na brak jednolitego nakazu w polskim prawie (Naczelny Sąd Administracyjny nie zgadza się z WSA i GIS), może okazać się ważnym krokiem w kierunku zmiany podejścia organu regulacyjnego ds. konopi.

Wystarczy Wniosek do KOWR, by Uprawiać Konopie i Mak

Uprawa nasion konopi i maku w naszym kraju jest pod kontrolą. Obecny stan prawny zawiera przepisy, że osoba, która co roku produkuje i skupuje mak lub konopie, musi wystąpić wraz ze wszystkimi dokumentami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pozwolenie na uprawę lub zakup maku bądź włókna konopnego.

Nowe rozwiązania eliminują te wymagania. Aby móc uprawiać konopie lub mak wystarczy złożyć wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów, sejm odpowiada za wyznaczenie obszaru pod uprawę maku i konopi. Rozwiązanie to ma ograniczony wpływ na obszar upraw i możliwości rozwojowe krajowej biogospodarki. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek. Ponadto rozszerza listę miejsc docelowych i miejsc, w których można stosować maki lub konopie przemysłowe.

,,Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona:
1) na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
2) na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
3) w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;
4) na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;
5) na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.”

Przeniesienie Kontroli Nad Uprawą Maku Oraz Konopi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ustawa przenosi kontrolę nad uprawą maku lekarskiego i konopi z wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Proponuje się, aby kontrolę zakupów sprawowała również KOWR (obecnie kontrolę zakupów sprawują urzędy marszałkowskie). Podmioty zajmujące się uprawą maku lub konopi przemysłowych zostaną wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwego kierownika oddziału terenowego KOWR. Ponadto prawo będzie zawierało przepis zobowiązujący KOWR do przeprowadzania inspekcji hodowców i nabywców maku lub konopi, weryfikacji informacji o aplikacji oraz weryfikacji maków i konopi.

Przeprowadzanie Kontroli Oraz Wysokie Kary Dla Rolników

Nowe przepisy przewidują, że kontrole muszą być wykonane na co najmniej 10 proc. plantatorów maku i 10 proc. plantatorów konopi w danym roku uprawy. Jeśli rolnik będzie uniemożliwiał lub utrudniał przeprowadzenie kontroli, grozi mu kara w wysokości 10 000 zł.

Cele, Dla Których Będzie Można Uprawiać Konopie i Mak

Uprawa maku i konopi może być prowadzona w następujących celach: energetyka, weterynaria, pasze, materiały kompozytowe, rehabilitacja, pszczelarstwo, nawożenie, jako produkty kwarantanny roślin naturalnych. Ponadto projekt proponuje, aby mak i konopie przemysłowe mogły być również uprawiane na własne potrzeby, do celów naukowo-badawczych, a także do hodowania nowych odmian maku i konopi włóknistych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Komentarz do “Nowelizacja Ustawy 2022 Ułatwiająca Uprawę Konopi”


Copyright © powiew.com - Nasza firma jest na rynku nasion konopi od X lat.